2023 - AnimeAkčnýFantazijný
Hrdina-král Inglis, božský rytíř a mistr všech oblastí, shlíží ze své smrtelné postele na říši, kterou vybudoval svou mocnou rukou. Poté, co zasvětil svůj život státnictví a blahu svých poddaných, jeho jediným nesplněným přáním je žít znovu, tentokrát pro sebe, a to život válečníka, kterému se věnoval před svým nástupem k moci. Jeho patronka Alistia vyslyší jeho prosbu, usměje se na něj a pošle jeho duši do daleké budoucnosti.